Zespół Aspergera

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zespół Aspergera należy do grupy zaburzeń rozwojowych zaliczanych do zaburzeń ze spektrum autyzmu 다운로드.

Wyróżnia się on utrwalonym wzorcem zachowań, do których należą:

  1. Sztywność przekonań i zachowań – utrudnia adaptację do nowych warunków, każda zmiana jest postrzegana jako trudna i bolesna
  2. Wąskie, specjalistyczne zainteresowania, czasem graniczące z obsesją na danym punkcie
  3. Trudności w interakcjach społecznych, wynikające z nieumiejętności rozpoznawania przekazu pozawerbalnego (mowa ciała) oraz rozpoznawania i nazywania emocji
  4. Dziwne, stereotypowe ruchy ciała, tiki, powtarzalne schematy zachowań
  5. Nietypowy sposób mówienia – osoby z zespołem Aspergera mają często bardzo bogate słownictwo, posługują się eleganckim, literackim językiem, z dość monotonną intonacją 정오의데이트 다운로드. Czasem taki sposób mówienia może być postrzegany jako pretensjonalny, szczególnie kiedy znacząco odbiega od potocznej mowy rówieśników.

Skąd się to wszystko bierze ses 친구? Przyczyny są w dalszym ciągu nieznane, naukowcy przypuszczają, że zespół ma w znacznej mierze podłoże genetyczne. Jako inne możliwe wymienia się infekcje i urazy mózgu w okresie okołoporodowym i wczesnodziecięcym realplayer. Diagnoza jest stawiana po dokładnym badaniu psychologicznym i przeanalizowaniu rozwoju pacjenta. Badanie psychologiczne i psychiatryczne bywa uzupełniane testami neuropsychologicznymi 다운로드.

Zespół Aspergera jest przez niektórych ekspertów uważany za zespół zachowań, mieszczący się w ogólnie przyjętej normie zachowań, jedynie nacechowanych mniejszą otwartością na inne osoby 다운로드.

W przeciwieństwie do osób z autyzmem, u których bywa opóźniony rozwój psycho-ruchowy oraz rozwój mowy, osoby z zespołem Aspergera rozwijają mowę o czasie 다운로드. Kryterium diagnostycznym jest również inteligencja w normalnym zakresie.

Specjaliści podkreślają, że osoby z diagnozą zespołu Aspergera mają również dużo cech pozytywnych, wynikających ze swojego sposobu bycia 다운로드. Są oni postrzegani jako osoby szczere i prawdomówne, bardzo rzetelne w swojej pracy. Dzięki swojej fiksacji na ulubionym temacie potrafią zgłębiać wybrane zagadnienie, osiągając wiedzę ekspercką 다운로드. Ponadto, z reguły nie przeszkadza im rutyna i powtarzalność wykonywanych czynności.

To wszystko sprawia, że wiele osób z zespołem Aspergera zostaje w przyszłości świetnymi badaczami i poważanymi naukowcami 다운로드.

Sfera, w której osoby te mają najwięcej trudności to kontakty towarzyskie. Poprzez swoją sztywność zachowań i trudność w dostosowaniu swojego zachowania do okoliczności, są często niesłusznie postrzegane jako dziwacy, albo nawet jako osoby aroganckie.

Szczególnie trudne są dla nich relacje miłosne – delikatny mechanizm zalotów oraz komunikacji w związku opiera się w dużej mierze na emocjach i  sygnałach pozawerbalnych, których osoby z zespołem Aspergera mogą nie widzieć i nie interpretować poprawnie. Umiejętności te mogą jednak zostać wyuczone.

Wiele osób z zespołem Aspergera nie wymaga leczenia psychiatrycznego. Jeżeli trudności w życiu codziennym są silne i osoba taka ma poczucie, że nie może się odnaleźć w swoim otoczeniu i ma mały poziom satysfakcji, warto podjąć terapię behawioralną lub behawioralno-poznawczą. W trakcie takiej terapii odbywane są sesje z psychologiem, który pomaga nauczyć się rozpoznawania emocji, sygnałów pozawerbalnych i poprawić kontakty interpersonalne. Czasem taka terapia może nawet wydawać się nieco dziecinna, jednak nauka o emocjach i sposobach komunikacji może znacznie poprawić funkcjonowanie społeczne i zwiększyć poziom zadowolenia z życia. 

Leczenie farmakologiczne jest stosowane bardzo rzadko, głównie w leczeniu innych towarzyszących zaburzeń psychicznych (najczęściej są to zaburzenia depresyjno-lękowe lub zaburzenia obsesyjno-kompulsywne). Nie należy bać się leków, ponieważ nie są one uzależniające i są bezpieczne dla pacjenta.