Dla profesjonalistów

Miejsce metod biologicznych w diagnostyce i terapii zaburzeń psychicznych młodzieży oraz młodych dorosłych.

Przewodniczący SPB PTP Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

Co to są uzależnienia behawioralne i czy można uzależnić się od pornografii. Konsekwencje, profilaktyka i pomoc terapeutyczna

Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz

Pomiędzy biegunami braku edukacji seksualnej, a seksualizacją – jak „dobrze” edukować w obszarze seksualność

Dr Katarzyna Waszyńska

Jak stworzyć poradnię pomocy psychologicznej dla studentów-uczelni o profilu artystycznym. Specyfika miejsca i profilu pacjenta.

Mgr Justyna Dworczyk

Zaburzenia nastroju- profilaktyka, diagnoza, zapobieganie zachowaniom parasuicydalnym oraz suicydalnym. Jak organizować pomoc dla uczniów i studentów.

Dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska

Zaburzenia odżywiania – przyczyny, diagnoza, leczenie, zapobieganie.

Dr n. med. Agnieszka Piróg-Balcerzak

Problematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród uczniów i studentów Podstawy diagnozy, terapii, profilaktyki uzależnień.

Dr Andrzej Silczuk

Zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia psychotyczne wśród uczniów i studentów - jak wspierać w drodze edukacyjnej, jak wspierać funkcjonowanie społeczne.

Dr n. med. Justyna Holka-Pokorska