Archive for Author: admin9560

Kontrakt terapeutyczny

Pierwsze spotkania z terapeutą mają charakter konsultacyjny. Terapeuta zbiera informacje o pacjencie i zgłaszanym problemie. Jednocześnie stara się budować nieoceniającą i bezpieczną atmosferę, która będzie fundamentem do stworzenia relacji terapeutycznej. Podczas tych inicjacyjnych spotkań zawierany jest kontrakt terapeutyczny. Czym...

Więcej

Sen

Zmęczony, niewsypany, przeładowany obowiązkami nastolatek to w dzisiejszych czasach nierzadki obraz. Za gorsze wyniki w nauce, zmienne nastroje, drażliwość czy brak motywacji do nauki rodzice i nauczyciele często obwiniają młodego człowieka. Tłumaczą to jego lenistwem, brakiem chęci do nauki....

Więcej

Pornografia

Termin pornografia pochodzi od greckich słów pórne oraz grapho i dosłownie oznacza „dzieła o nierządnicach”. Pojęcie pornografii istnieje zatem już setki lat. Obecnie rozwój nowych technologii i platform komunikacyjnych sprawia, że dostępność pornografii lawinowo wzrasta. Celem pornografii jest wywołanie seksualnego...

Więcej

Zespół Aspergera

W większości szkół w Polsce zatrudniani są psycholog i/lub pedagog. Tak duża społeczność, jaką tworzą uczniowie i nauczyciele, potrzebuje na miejscu pierwszej pomocy psychologicznej. Tę funkcję spełniają właśnie wymienieni specjaliści. Psycholog i pedagog szkolny są członkami rady pedagogicznej. Mimo to, pełnią role rzeczników...

Więcej