다운로드

NIE BÓJ SIĘ PSYCHIATRY to kampania stworzona w celu promocji zdrowia psychicznego i seksualnego

…oraz „upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu oraz przeciwdziałania seksualizacji dzieci i młodzieży” (Narodowy Program Zdrowia 2016-2020).

Co wyróżnia kampanię NIE BÓJ SIĘ PSYCHIATRY?

 • null

  Poszczególne składowe projektu wzajemnie uzupełniają się

 • null

  Informacje na temat zdrowia psychicznego i seksualnego, upowszechniane w ramach projektu zostały stworzone przez wybitnych polskich naukowców oraz praktyków zajmujących się kwestiami zdrowia psychicznego i seksualnego

 • null

  Trzeci element kampanii dedykowany jest profesjonalistom organizującym pomoc z zakresu zdrowia psychicznego dla uczniów i studentów

 • null

  Poradnik dla rodziców ma za zadanie pomagać w kształtowaniu postaw prozdrowotnych własnych dzieci oraz w sytuacjach zagrożenia zdrowia psychicznego, które mogą zaistnieć na etapie dorastania lub usamodzielaniania się dorastającej młodzieży

 • null

  Treści upowszechniane w ramach projektu zostały tak zaplanowane, aby mogły stać się bezpośrednio pomocne młodzieży i młodym dorosłym

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Instytut Psychiatrii i Neurologii jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce specjalizującym się w rozwijaniu nowych metod leczenia i rehabilitacji zaburzeń psychicznych i neurologicznych 다운로드. Dysponuje nowoczesnym zapleczem diagnostycznym i klinicznym, umożliwiającym rozpoznanie i leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Służy pomocą w warunkach szpitalnych, prowadzi konsultacje w warunkach ambulatoryjnych 여자친구 음악 다운로드.